SANA纱奈OL中文在线

SANA纱奈OL中文在线

《葛氏方》∶薏苡根二斤,细锉,水七升,煮取二升,分再服。又方∶小儿骑碓轴前齐阴茎头前灸,有年壮。

夫钟乳,此石之精膏也。但病瘥止之,不限丸数多少。

柳生,富贵持戒乐法,七十五,眷属生天子,人伏信。《僧深方》治妇人月水不止方∶黄连,冶,下筛,以三指撮,酒和服,不过再三。

《葛氏方》∶粉及盐分等,合熬,令变色,以磨腹上,即愈。若变冷下者,除干地黄,用桂肉二两。

<篇名>治小儿附骨疽方第百三十二内容:《产经》云∶凡小儿有附骨疽者,招抱才近其身,便大啼唤,即是肢节有痛处,或四肢有不欲动摇,如不随状。癸巳年生,寿六十七,食豆。

藏胞近故井,若社稷旁,冢墓之边,祠神处所,所居近者,皆令狂痴不寿。乃至三四月日以上,大剧者,吐逆不能自胜举也。

Leave a Reply